Pvc Zemin kaplama da renkler özelikle yaşam alanlarında doğru kullanıldığında insan psikolojisi üzerinde pozitif etkileri oluyor. Kadim iyileştirme yöntemlerinden, uzakdoğu kültürlerindeki renkle yaşam felsefelerine, oradan güncel pazarlama tekniklerine bakıldığında konunun bilimselliği tartışılmaz. Fakat burada üzerini çizmeniz tamlama şu ” doğru kullanım”.

Aynı zamanda renk uzmanı bir mimar olan Bilkent Üniversitesi Güzel sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Sibel Ertez Ural’a göre renkler biçimin dili, mekanın  tanımı: ”İnsanın en önemli görsel deneyimin aydınlık ve karanlığı ayırt etmek olduğu söylenir. Renkler aydınlıkta belirir. Bütün görsel oluşumlar varlıklarını renk derecelenmelerine, renk farklarına borçlu. Karanlık kördür. Mimarlıkta renk, bir tasarım elemanıdır; biçim mekan ve ışıkla birlikte mimarinin bileşenlerini oluşturur. Renk, gözümüzün tanıyabildiği ve beynimizin yorumlayabildiği ve beynimizin yorumlayabildiği nitelikteki ışığın neden olduğu bir duyum olduğundan renk ve ışık birdir, ayrılmaz”.

Bu açıklamalardan yola çıkarak renklerin genel olarak aydınlığı simgelendiği söylenebilir.